ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ ХОРОЛЬСЬКОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЮ РАЙОННОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

Складені на основі „Типових правил користування бібліотекою”, затверджених Міністерством культури і мистецтв України 05.05.1999 року № 275

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора Хорольської центральної районної бібліотеки

№ 3 від 31 березня 2005 року

1. Права користувачів

1.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні і фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожен громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування.

1.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (МБА), а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти).

1.3. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги з бібліотечного фонду, брати участь у масових заходах, що їх проводить бібліотека та входити до читацької ради.

1.4. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 книг або журналів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, книгами або журналами підвищеного читацького попиту до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються для роботи в читальному залі не обмежується.

1.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

1.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, книги, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

1.7. Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватися під грошову заставу за дозволом керівника, який визначає перелік таких документів.
За дітей грошову заставу вносять батьки, або особи, під наглядом яких перебувають діти.

Розмір застави встановлюється бібліотекою

1.8. Якщо одержані у бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату протягом двох місяців, то грошова застава зараховується на спеціальний рахунок бібліотеки і використовується на придбання чи оправу бібліотечних документів.

1.9. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх із інших бібліотек через МБА чи внутрісистемннй книгообмін.

1.10. Особи, які тимчасово проживають у зоні бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом або одержати документи додому під грошову заставу.

1.11. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами, сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

2. Обов’язки користувача

2.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, студенти –учнівський, або студентський квиток, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку. Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

2.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них. При одержанні документів, має перевірити їхню кількість та належність пошкоджень і в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

2.3. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

2.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визначеним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає комісія роботи з фондом.

2.5. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрісистемний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен заміниш його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

2.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

2.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін 3 місяці. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов’язана:

– інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 5.06.1997 року;

– створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

– дбати про культуру обслуговування користувачів;

– формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

– задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

– систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

– ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів, створювати читацькі ради;

– звітувати перед користувачами бібліотеки про проведену роботу за звітний період;

– не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

Кiлькiсть переглядiв: 1213

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.